GUIA DE SUPERVIVÈNCIA PER AL DESGEL

Guia de supervivència per al desgel ens situa davant una crisi general, sistemàtica, d’abast socioecològic i de dimensions desconegudes: l’emergència climàtica. I per endinsar-nos-hi ens proposa fer un recorregut documental sobre les dificultats, els dubtes i les paradoxes que suposa engegar una obra dramàtica amb una empremta ecològica neutra. Una proposta feta des de l’honestedat, assumint les pròpies contradiccions i limitacions com a individus, com a societat i com a espècie.

Guia de supervivència per al desgel, en definitiva, no vol ser una obra que simplement acusi o retrati un sistema i uns subjectes que, malgrat tot, som també corresponsables de l’actual situació. Sinó que, sobretot, vol proposar i generar un estat d’opinió col·lectiu i productiu en favor d’un procés necessari perquè existeixi un futur possible.

Fitxa artística i tècnica
Idea original
Maria Bauçà, Joan Tomàs, Albert Mèlich, Mercè Sancho
Dramatúrgia
Joan Tomàs
Direcció
Xavier Martínez
Producció executiva
Luis Baró
Producció
El Somni
Arranjaments musicals
Rosa Serra Torrens
Col·laboració musical
Joan Fullana
Tècnic
Albert Vizcarro
Escenografia i vestuari
Creació col·lectiva Corcada Teatre
Intèrprets
Actriu
Mercè Sancho
Actriu
Clara Ingold
Actor
Josep Orfila
Actor
Albert Mèlich
Menú