GUIA DE SUPERVIVÈNCIA PER AL DESGEL [PRÒXIMAMENT]

Guia de supervivència per al desgel ens situa davant una crisi general, sistemàtica, d’abast socioecològic i de dimensions desconegudes: l’emergència climàtica. I per endinsar-nos-hi ens proposa fer un recorregut documental sobre les dificultats, els dubtes i les paradoxes que suposa engegar una obra dramàtica amb una empremta ecològica neutra. Una proposta feta des de l’honestedat, assumint les pròpies contradiccions i limitacions com a individus, com a societat i com a espècie.

Guia de supervivència per al desgel, en definitiva, no vol ser una obra que simplement acusi o retrati un sistema i uns subjectes que, malgrat tot, som també corresponsables de l’actual situació. Sinó que, sobretot, vol proposar i generar un estat d’opinió col·lectiu i productiu en favor d’un procés necessari perquè existeixi un futur possible.

Fitxa artística i tècnica
Dramatúrgia
Joan Tomàs
Producció executiva
Luis Baró
Creació
Corcada Teatre
Producció
El Somni
Intèrprets
Actriu
Mercè Sancho
Actriu
Maria Bauçà
Actor
Josep Orfila
Actor
Albert Mèlich
Menú