El Somni Produccions és una productora teatral fundada el març de 2012 per Joan Porcel. El panorama de crisi no ha dissuadit les ganes de fer un teatre de text compromès i de qualitat. Tant les adaptacions de clàssics com les noves dramatúrgies contemporànies formen part del catàleg de produccions duites a escena que s’han representat tant en teatres com en sales alternatives i en espais no convencionals. Viure l’espectacle en proximitat és la filosofia de la productora i creiem profundament que la principal virtut del teatre és saber adaptar-se a l’entorn per a poder arribar molt lluny amb el nostre missatge.

JOAN PORCEL
Direcció artística / Producció / Distribució
joan@elsomniproduccions.com

LUIS BARÓ
Producció / Direcció tècnica / Comunicació
luis@elsomniproduccions.com

Menú